facebook-icontwitter-iconyoutube-icon

SportID Academy

050716 SportIDacademy header 01

In 2010 is een start gemaakt met de inzet van de Combinatiefunctionaris in Nieuwegein. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd om de werkvelden, verenigingen en het onderwijs te voorzien van sport– en beweegaanbod. In 2015 zijn de Combinatiefunctionarissen , Buurtsportcoaches geworden. Het concrete verschil tussen Buurtsportcoaches en Combinatiefunctionarissen is dat Buurtsportcoaches breder kunnen worden ingezet dan Combinatiefunctionarissen. Omdat de functie van Buurtsportcoach een nieuw beroep is, bestaan er nog geen specifieke opleidingen voor dit beroep.

 

Om kennis in dit werkveld te ontwikkelen heeft SportID in september 2015 een SportID Academy opgericht. SportID doet dit niet alleen, maar in samenwerking met partners, o.a. de Hogeschool Utrecht en het Lijfstyle Netwerk in Nieuwegein. Naast het genereren van kennis wilt SportID de opgedane kennis inzetten om jonge studenten op te leiden tot toekomstig Buurtsportcoach. Hiervoor stelt zij jaarlijks een aantal stageplekken ter beschikking aan studenten van de Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, HAN, ROC Utrecht en/of maatschappelijke stagiaires van de middelbare onderwijsinstellingen uit Nieuwegein. Vanuit de Academy wil SportID Nieuwegein de komende jaren meer onderzoek doen naar sport en bewegen in Nieuwegein en de effecten daarvan.

 

 

Stagiaires

SportID Nieuwegein biedt stagiaires van diverse opleidingen op zowel HBO als MBO niveau, de mogelijkheid om stage te lopen. Wil je stage lopen, vul hieronder het contactformulier in.

 

Folder stagelopen (downloaden)

Contactformulier
Heb je een vraag of opmerking neem dan contact met ons op.
Voornaam*
Vul je voornaam in.
Achternaam*
Vul je achternaam in.
Geslacht*
Vul je geslacht in.
Geboortedatum*
Vul je geboortedatum in.
E-mail*
Vul je e-mailadres in.
Adres
Invalid Input
Huisnummer
Invalid Input
Postcode
Invalid Input
Plaats
Invalid Input
Onderwerp
Invalid Input
Opmerkingen
Invalid Input

 

De afgelopen jaren hebben diverse stagiaires stage gelopen bij SportID. Hieronder een overzicht van de stagiaires en een omschrijving van de praktijkopdrachten.

 

Bo Dijkhorst

Sportmanagement en ondernemen

Ik ben Bo Dijkhorst en ik zit in het vierde jaar van de opleiding Sport, Management en Ondernemen aan de Hogeschool van Amsterdam. De vierdejaars stage die ik bij SportID heb gelopen bestond uit een onderzoek naar de behoefte van basisschoolleerlingen op het gebied van sport– en beweegactiviteiten. Daarnaast heb ik dit jaar de Koningsspelen in Nieuwegein gecoördineerd, samen met een buurtsportcoach pauze activiteiten concept opgezet en een partnerlijst gemaakt. Ik was ook wekelijks actief bij de naschoolse activiteiten in de wijken Hoog-Zandveld, Fokkesteeg en Wijkersloot.

 

Irene Bos & Emma Kamerbeek

Sportmanagement en ondernemen

Emma Kamerbeek & Irene Bos hebben in 2015/ 2016 stage gelopen bij Sport ID Nieuwegein. Emma studeert Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Irene studeert Ecologische Pedagogiek. Tijdens onze stage hebben wij ons bezig gehouden met de pedagogische aspecten binnen verschillende sportverenigingen in de gemeente Nieuwegein. Wij hebben voorlichtingen bij sportvereniging MOVEO in Nieuwegein gegeven. Tijdens deze voorlichting kwamen verschillende pedagogische onderwerpen naar voren, zoals agressie bij sportvereniging, gedragsstoornissen, pestgedrag etc. Voor de voorlichting hebben wij een groot draaiboek opgezet. Met dit draaiboek kan een volgende student een stap verderzetten naar een veilig sportklimaat binnen Nieuwegein.

 

 

Interventie & Onderzoek

Met de verdere ontwikkeling van het beroepswerkveld maakt SportID gebruik van interventies. Deze landelijke interventies zijn bewezen effectief en worden ingezet bij de werkzaamheden van de Buurtsportcoach in Nieuwegein


Hier staan een aantal interventies die SportID Nieuwegein inzet binnen het werkveld van het Buurtsportcoachprogramma.

 

Be-Fit interventie

B-Fit gaat uit van een (preventieve) positieve aanpak van overgewicht en bewegingsarmoede. De interventie heeft als doel het voorkomen en stabiliseren van de groei van overgewicht onder jeugd en jongeren in de leeftijd van 2 tot en met 18 gedurende twee tot drie jaar.


Niet het dik zijn of overgewicht wordt centraal gesteld, maar fitheid. Het programma van activiteiten is gericht op het verwerven en behouden van een actieve en gezonde leefstijl en wordt aangeboden via het onderwijs. Er wordt gezocht naar een intensieve samenwerking met lokale sportaanbieders, waarbij alle kinderen (inclusief hun sociale omgeving) worden betrokken.

 

Beweegkriebels

Met Beweegkriebels worden baby’s, dreumesen en peuters uitgedaagd om te spelen en te bewegen. De werkwijze van Beweegkriebels kan worden toegepast binnen organisaties waar kinderen van 0 tot 4 jaar komen. Groepsleiding of begeleiders van de kinderen moeten toegerust zijn om met de kinderen spelenderwijs te bewegen. Beweegkriebels richt zich op de mogelijkheid om spelenderwijs te bewegen te integreren in de dagelijkse structuur. Bewust bewegen met baby’s, dreumesen en peuters vraagt bijzondere vaardigheden zoals; creativiteit, begeleiding en spelinzicht. Beweegkriebels gaat in op het ontwikkelen van deze vaardigheden.

 

Bewegen op Recept

Bewegen op Recept is een van de meest effectieve concepten om mensen met gezondheidsklachten te ‘verleiden’ tot een meer actieve leefstijl. Het succes zit hem in de eenvoud en de laagdrempeligheid.

 

Als een patiënt zich bij de huisarts meldt met klachten waarvan de huisarts denkt dat deze zullen verbeteren door meer te gaan bewegen, kan de huisarts een beweegrecept uitschrijven. Met dit recept neemt de deelnemer contact op met de leefstijladviseur voor een intake gesprek. Tijdens dit gesprek wordt een fittest gedaan en wordt besproken welke beweegcursus het meest geschikt is.

 

Daarna gaat de deelnemer 18 weken lang sporten. Aan het einde volgt een eindgesprek met de leefstijladviseur, waarbij weer een fittest wordt gedaan en worden de mogelijkheden en motivatie besproken om zelf verder te sporten.

 

De ervaring leert dat de deelnemers het als zeer positief ervaren om met een groep mensen te sporten die in hetzelfde schuitje zitten als zijzelf. De sportinstructeurs passen de lessen aan het niveau van de groep aan. Ook ervaren de deelnemers positieve effecten van het bewegen. Ze merken dat ze fitter en actiever worden. Daarnaast is het sociale aspect van invloed: mensen ontmoeten elkaar en gaan soms buiten de lessen samen wandelen of andere activiteiten doen.

 

Het uiteindelijke doel van Bewegen op Recept is het bevorderen van de actieve leefstijl, door de doelgroep deel te laten nemen aan op maat gemaakte gezondheidscursussen (gedragsveranderingsproces) en vervolgens uit te laten stromen naar het reguliere aanbod in de wijk.

 

 

Netwerkgroepen

Om kennis te genereren en te ontwikkelen maakt SportID gebruik van diverse netwerkgroepen omschreven. Hieronder staan de netwerkgroepen waar SportID in participeert omschreven.

 

De Hogeschool Utrecht, VSU, Harten voor Sport en NV Sportinrichtingen Nieuwegein werken samen om het Utrechtse sportwerkveld te ondersteunen door uitwisseling van ervaring en kennis. In het kader van deze samenwerking worden stagiaires (tweede en derde jaars stagiaires MWD, pedagogiek, CMV en SPH*) ingezet bij Utrechtse sportverenigingen.

 

De studenten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het ontwikkelen en uitvoeren van:

• Maatschappelijke projecten (Sportimpuls, verbinding maken met de buurt);

• Onder begeleiding optreden als maatschappelijk werker binnen de Sportvereniging;

• Helpen om het pedagogisch klimaat binnen de vereniging te verbeteren.

 

Hogeschool UtrechtHartenvoorsportVSU

 

Gezamenlijk (gemeente Nieuwegein, SportID Nieuwegein, de 4 Gezondheidscentra, MOvactor, bibliotheek ‚De Tweede Verdieping’en SurPlus) het Lijfstyle programma uitvoeren. Lijfstyle is een programma gericht op het collectief en individueel ondersteunen van gezondheid en veerkracht, waarbij de focus ligt op meer bewegen, gezonde voeding, gezond gewicht en mentale fitheid. Binnen het Lijfstyle programma organiseren we gezondheidsevents en ontwikkelen we nieuwe programma’s, waaronder specifieke programma’s om de veerkracht voor doelgroepen te versterken. We monitoren en onderzoeken de kosteneffectiviteit van deze programma’s.

 

Lijfstyle