facebook-icontwitter-iconyoutube-icon

‘Samen op weg naar de Open Club’220816 Openclub header

 

Petra Ton Annemiek

SportID Nieuwegein ondersteunt en versterkt met de inzet van de Buurtsportcoach sportverenigingen, die op hun beurt van Nieuwegein een sportievere en gezondere stad te maken. In de komende jaren wil SportID Nieuwegein de maatschappelijke rol van de sportvereniging nog verder ontwikkelen en wel in de vorm van de ‘Open Club’. Een Open Club is een maatschappelijk actieve en vitale vereniging die het in zich heeft om zich te verbinden met mensen en organisaties buiten de club. De Buurtsportcoaches gaan de clubs helpen om meer vraaggericht en buurtgericht te gaan werken en om ondernemender te worden


Voor meer informatie over de Open Club avonden van 12 & 26 september, KLIK HIER

 

 

Naast vragen over het vergroten van de maatschappelijke ambities kan de Buurtsportcoach de verenigingen adviseren en ondersteunen bij het versterken van kader op vraagstukken als vrijwilligersbeleid, sponsoring/fondsenwerving, sportiviteit en respect en alcoholbeleid, kaderopleidingen en wet– en regelgeving. SportID is hierin aanspreekpunt en zij zal jaarlijks een aantal bijeenkomsten voor kaderleden organiseren om op onderdelen deskundigheid te bevorderen.

 

 

 

 

 

 

 

De ondersteuning varieert op diverse thema’s van online inspiratie, downloads en telefonisch advies tot inspiratieavonden en één op één ondersteuning door een Buurtsportcoach. Hierin wordt gebruik gemaakt van de contacten die SportID Nieuwegein heeft met diverse sportbonden, NISB, MVV Nederland en VSU.


Onze buurtsportcoaches helpen je graag om jouw vereniging nog vitaler te maken!

 

Download de Verenigingscheck hier

 

 

 

 

 

 120815 Openclub tags 01

Vrijwilligersbeleid

Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. Hoe zorg je er voor dat vrijwilligers zich binnen je organisatie prettig blijven voelen? Vrijwillige medewerkers vragen een aparte benadering, soms toegespitst op het individu. Hoe ga je hiermee om? Vaak is er behoefte aan duidelijke afspraken, regels en richtlijnen. Een helder vrijwilligersbeleid is daarom heel belangrijk.

 

Vrijwilligersbeleid bestaat over het algemeen uit het scheppen van voorwaarden voor het vrijwilligerswerk, het afstemmen tussen werk en vrijwilliger en het werven van vrijwilligers.


Kort samengevat gaat het om de volgende zaken:
• zorgen voor regelmatige scholing
• verzekeren van vrijwilligers
• bieden vergoedingen
• opstellen van een vrijwilligerscontract
• begeleiding en aansturing van vrijwilligers
• verdeling van verantwoordelijkheden
• uiten van waardering
• werven van nieuwe vrijwilligers
• expliciet vastleggen van het vrijwilligersbeleid

SportID Nieuwegein kan helpen en adviseren bij het opstellen van een vrijwilligersbeleid.

         

 

 120815 Openclub tags stimulering

Sportstimuleringsbeleid

Wil jouw vereniging graag meer betekenen voor de leden, de wijk én Nieuwegein. Wij helpen verenigingen graag bij het verwezenlijken van hun maatschappelijke ambities!


Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:


• Visieontwikkeling en het uitwerken van ambities
• Draagvlak intern en extern
• Projecten (selecteren en uitvoeren)
• Partnerbijeenkomst organiseren
• Intensivering gebruik van de sportaccommodatie
• Wij kunnen de ingang zijn naar partners in de wijk


Heb je vragen of wil je graag meer informatie? Neem contact op met de Buurtsportcoach van jouw vereniging.

         
 120815 Openclub tags normen

Normen en waardenbeleid

Een eenduidig normen– en waardenbeleid vormt de basis voor een veilig sportklimaat op jouw vereniging. Dit beleid geeft aan wat de vereniging verwacht van het kader, de leden en de bezoekers.


Nadat het beleid is opgesteld kun je overgaan tot de uitvoering ervan. Denk bijvoorbeeld aan: het oprichten van een gedragscommissie, communicatie over de gedragsregels en het voorkomen en aanpakken van ongewenst gedrag. Wij helpen jouw vereniging hier graag bij!


Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:


• Opstellen eenduidige gedragsregels
• Oprichten gedragscommissie
• Omgaan met verschillende soorten gedrag en agressie
• Voorkomen van ongewenst gedrag
• Aanpakken van ongewenst gedrag
• Communicatie over regels en afspraken


Heb je vragen of wil je graag meer informatie? Neem contact op met de buurtsportcoach van jouw vereniging.

         
 120815 Openclub tags beleids

Beleidsplan opstellen

Beleid is een leidraad voor het besturen van jouw vereniging. Waar wil je over 5 jaar staan met je club en wat is er voor nodig om daar te komen? Een buurtsportcoach van SportID Nieuwegein kan jouw vereniging begeleiden bij het opstellen en implementeren van een beleidsplan.

 

Onderdelen van het beleidsplan:

 

- Sterke en zwakke punten van de vereniging in kaart brengen
- Omgevingsanalyse
- Concrete en haalbare doelen stellen
- Wat is er voor nodig om de visie te implementeren?

 

Heb je vragen of wil je graag meer informatie? Neem contact op met de buurtsportcoach van jouw vereniging.

         
 120815 Openclub tags opklimaat

Pedagogisch ondersteuning op klimaat

De manier waarop sport wordt aangeboden, bepaalt in grote mate of iemand blijft sporten en wat de positieve effecten van sport zijn op bijvoorbeeld de persoonlijke ontwikkeling. Goede trainers zorgen voor een veilig sportklimaat waarin elk kind tot zijn recht komt.


Wij helpen trainers die actief zijn bij de vereniging graag met praktische tips en ondersteuning. Afhankelijk van jouw hulpvraag bepalen we samen het vervolg.


Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:


• Het voorkomen van lastig gedrag
• Reageren op lastig gedrag
• Omgaan met agressie
• Voorkomen van pestgedrag
• Orde houden
• Positief coachen


Heb je vragen of wil je graag meer informatie? Neem contact op met de Buurtsportcoach van jouw vereniging.

         
 120815 Openclub tags stage

Maatschappelijke stage

Logo maatschappelijke stageHeel veel leerlingen lopen Maatschappelijke Stage bij de sport. Je kunt bij je eigen trainer of sportvereniging vragen of je mag helpen met training geven. Bijvoorbeeld bij de F’jes. Vaak zijn dit erg leuke en leerzame stage plaatsen. De Sport vereniging organiseert regelmatig een toernooi en komt daar vaak wat handjes bij te kort. Ook daar mag je voor je maatschappelijke stage mee helpen.

 

Doe je veel aan sport maar ‘snuffel’ je graag eens ergens anders om te kijken hoe het bijvoorbeeld in de zorg is of op een buurtplein, in de natuur of bij een evenement?


Vraag dan op school aan de contactpersoon Maatschappelijke Stage naar de inlogcodes voor de MaSbank. Op deze MaSbank vindt je alle stages in Nieuwegein, Vianen en IJsselstein. Je kunt natuurlijk ook zelf ergens op af stappen!!

Bezoek onze website voor meer informatie: www.metdemasuitdeklas.nl