Home » Doelgroepen » Bewegen op recept » Landelijke kennisdag bewegen op recept

Landelijke kennisdag bewegen op recept

Voor het eerst werd de landelijke Kennisdag Bewegen Op Recept georganiseerd in Nieuwegein, één van de eerste gemeenten die sport met zorg verbindt. In 2012 is Bewegen op Recept in deze gemeente ingezet. Het doel van Bewegen op Recept is om meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden, en positieve gezondheid te bevorderen. Via een integrale benadering wordt de samenwerking tussen de zorgsector en de sportsector gestimuleerd.

Op lokaal niveau zijn verschillende initiatieven van Bewegen op Recept ontplooid en in vergelijkbare aanpakken wordt de verbinding tussen sport en zorg centraal gesteld. Hoe gaat het met deze projecten en wat zijn hun ervaringen? Wat kunnen we van deze projecten leren en welke praktijkkennis is al beschikbaar?

Op deze kennisdag op 5 september 2017 werd het volgende programma besproken:

  • Landelijke cijfers en inspirerende verhalen van experts over Bewegen op Recept en vergelijkbare initiatieven.
  • Keynote presentatie van Carl Verheijen (oud-topschaatser, directeur Institute for Positive Health).
  • Keynote presentatie van Prof Dr Dick Thijssen (Associate Professor Radboud Universiteit & Professor of Cardiovascular Physiology and Exercise, Liverpool John Moores University).
  • Verschillende themasessies met experts uit beleid, praktijk en onderzoek waarin kennisdeling centraal stond.
  • Handvatten om met Bewegen op Recept aan de slag te gaan en door te ontwikkelen.

Verder werden er op deze kennisdag diverse voorbeelden van Bewegen op Recept uit de praktijk gepresenteerd en sloot de dag af met een interactief vraaggesprek met Mariken Leurs (plaatsvervangend directeur Sport van het ministerie van VWS), en André de Jeu (directeur Vereniging Sport en Gemeenten).

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!