Omgaan met pubers

Sport heeft een belangrijke pedagogische waarde in de Nederlandse samenleving. Na het gezin en school wordt de sportvereniging wel gezien als het derde belangrijke opvoedmilieu. Ongeveer driekwart van alle jeugd sport actief in een sportvereniging. Het bereik van de georganiseerde sport onder opgroeiende jeugd is erg groot. In sport leren kinderen en jongeren verschillende (sociale) vaardigheden zoals samenwerken, omgaan met regels en gezag en doorzetten. 

Deze pedagogische waarden zitten impliciet in sportbeoefening. Maar is het niet mogelijk dat de pedagogische waarden van een bijeffect een daadwerkelijk doel worden? En hoe kan ik als trainer als het ware een ‘vergrootglas’ op deze pedagogische waarden van sport leggen? De workshop ‘Omgaan met pubers’ kijkt naar de pedagogische waarde van sport voor jongeren van 12 - 18 jaar. Pubers zijn voor veel trainers een erg leuke, maar ook moeilijke leeftijdsgroep. 

Wat gaat er om in een puber en hoe kan ik als trainer pubers motiveren? De workshop geeft trainers alle benodigde bagage om zelf in de trainingen motivatie van deze leeftijdsgroep te vergroten en door middel van sport te helpen bij de verschillende persoonlijke uitdagingen bij het opgroeien in deze boeiende levensfase.