Home » Open club » Sport maakt verbinding mogelijk » Workshop 7: 4 inzichten voor verenigingsbestuurders

Workshop 7: 4 inzichten voor verenigingsbestuurders

Uit een rondgang onder bestuurders blijkt dat er bij het besturen van een vereniging meer komt kijken dan alleen het beheersen van een kunstje. Bestuurders zijn dienstbaar aan leden en vrijwilligers, dus het betreft vooral mensenwerk. Vanuit de bestuurderspositie kan veel invloed uitgeoefend worden, maar als dit niet met de juiste tone of voice gedaan wordt, dan werkt het mogelijk averechts.

Besturen gaat om het verbinden van mensen, het schakelen tussen personen met diverse achtergronden, vaardigheden, opvattingen en eigenschappen. Als bestuurders zich bewust zijn van de samenhang van de 4 inzichten, hebben ze de mogelijkheid om hun tijd efficiënter in te zetten en daarmee te zorgen voor een betere en sterkere vereniging. Door als bestuurders constructief samen te werken met sleutelfiguren op de vereniging, kunnen leden en vrijwilligers voor langere tijd aan de club worden gebonden.

Aanvullende  informatie: https://www.youtube.com/watch?v=xzDD71zjoL0

Aanbieder: NOC/NSF
Docent: Lia Broekhuizen
Voor wie: bestuurders
Zaal: Deze workshop wordt gegeven in zaal 1
Tijden: 20:50 uur t/m 21:35 uur (ronde 2)