Sport academy

Omdat buurtsportcoach een nieuw beroep is, bestaan er nog geen specifieke opleidingen voor. Om kennis in dit werkveld te ontwikkelen richtte SportID in 2015 de SportID Academy op, onder meer met de Hogeschool Utrecht en het Lijfstyle Netwerk in Nieuwegein. Vanuit de Academy doet SportID onderzoek naar sport en bewegen in Nieuwegein en de effecten daarvan. De vergaarde kennis zetten we in om jonge studenten op te leiden tot toekomstig buurtsportcoach. Jaarlijks is een aantal stageplekken beschikbaar voor studenten van de Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, HAN en ROC Utrecht. Voor de middelbare onderwijsinstellingen uit Nieuwegein zijn er maatschappelijke stages.