Home » SportID netwerk » Het lokaal sport- en beweegakkoord Nieuwegein

Het lokaal sport- en beweegakkoord Nieuwegein

In navolging van het Landelijk Sportakkoord hebben wij – alle lokale partners op het gebied van sport- en bewegen, SportID en gemeente Nieuwegein – een sport- en beweegakkoord voor de gemeente Nieuwegein ontwikkeld. Met dit akkoord willen we bereiken dat iedereen in Nieuwegein plezier heeft in sport en bewegen, als sporter, vrijwilliger en/of toeschouwer. Ook willen we dat iedereen kan sporten en bewegen in een veilige, toekomstbestendige en gezonde omgeving, bij een vereniging of gewoon buiten. Dit sport- en beweegakkoord is het resultaat van een brede samenwerking tussen sportaanbieders, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en de gemeente.

Spelers en toeschouwers

In november 2019 was de kick-off van het lokale sport- en beweegakkoord. Hierbij waren 48 professionals aanwezig vanuit verschillende domeinen, waaronder sport, zorg, welzijn, onderwijs en cultuur. Alle deelnemers konden aangeven of ze speler (actief meedenken in het vervolgproces) of toeschouwer (op de hoogte blijven van het proces) wilden zijn. Vervolgens zijn er drie themabijeenkomsten geweest met de spelers, waarin we stap voor stap de gezamenlijke ambities, doelstellingen en actiepunten per thema hebben geformuleerd.

Projectaanvraag

Wij vragen alle organisaties die achter dit lokaal sport- en beweegakkoord staan om het akkoord (symbolisch) te ondertekenen. Hiermee laat je zien dat je achter de plannen staat en hier ook graag onderdeel van wilt zijn. Na ondertekening is het mogelijk om door middel van het lokaal sport- en beweegakkoord aanvraagformulier een projectaanvraag te doen en hier financiële steun voor te krijgen. Let hierbij wel op dat het van belang is dat het project past binnen de thema’s en doelen van het lokaal sport- en beweegakkoord en er een samenwerking is met één of meerdere organisaties. Na het indienen van het projectplan komt hij terecht bij het kernteam. Dit team is bij elkaar geroepen om alle projecten te beoordelen of het past binnen de doelen en thema’s van het lokaal sport- en beweegakkoord. Na goedkeuring kan je starten met de uitvoering van het ingediende projectplan.

Formulieren

Wil je het lokaal sport- en beweegakkoord lezen? Download hem hier in PDF: Lokaal sport- en beweegakkoord Nieuwegein
Wil je een aanvraag doen voor een project? Download hem hier in PDF: Aanmeldformulier Lokaal sport- en beweegakkoord

Contact

Heb je een vraag, opmerking en/of iets anders waarvoor je contact wil? Stuur een e-mail aan Caroline van der Helm.