Toekomstbestendige sportvoorzieningen

1 maart, 2024, Geschreven door Directeur/bestuurder Verbindion Nieuwegein Ton Bothoff (gastschrijver)

Nieuwegein kent net als vele andere gemeenten een breed aantal sportvoorzieningen en vaak traditioneel van aard.

De vraag is hoe bestendig de huidige sportvoorzieningen zijn in een veranderende wereld waar de behoefte aan beweging groeit. Zeker met de wetenschap dat sport en bewegen in grote mate bijdraagt aan de vitaliteit van de Nieuwegeinse inwoner.

In de afgelopen jaren heeft onze organisatie Verbindion, samen met de gemeente Nieuwegein, haar partners en inwoners deze behoefte voor Nieuwegein beter in beeld gebracht.

Mede ook aanleiding om met de vernieuwing van Merwestein een eerste stap te zetten naar een toekomstbestendige sport- en zwemvoorziening.

In het ontwerp van het nieuwe Merwestein is rekening gehouden met aanpasbaarheid van ruimtes, de schaalbaarheid van ruimtes en de mogelijkheid om innovatief sport- en beweegaanbod te faciliteren.

Dit betekent dat diverse functies kunnen worden gecombineerd. Hierbij draait het niet alleen om de sporten in de brede zin van het woord maar ook dat bewegen als middel kan worden ingezet. Door samenwerking met partners als MOvactor, De Tweede Verdieping en De Kom op lokaal niveau, kan aanbod worden gerealiseerd wat bijdraagt aan een bredere maatschappelijke opgave.

Hiermee zien we dat een locatie als Merwestein een grotere multifunctionele rol krijgt binnen Nieuwegein. Dit sluit niet alleen aan op de behoefte van de Nieuwegeinse inwoner maar is ook in lijn met het landelijke beeld, waar o.a. het Mullier Instituut recent onderzoek naar heeft gedaan.

Om sportvoorzieningen toekomstbestendig te maken is multifunctioneel gebruik de sleutel om aan te sluiten bij de behoefte van inwoners. Hierbij speelt, de aanpasbaarheid en schaalbaarheid van het gebouw en het omliggende gebied een grote rol.

Het omliggende gebied versterkt de mogelijkheid om, naast een grote bijdrage te leveren aan de leefbaarheid, ruimte om sport en bewegen te faciliteren efficiënter en effectiever in te richten.

Met de ontwikkeling van Merwestein als een concrete stap, hopen wij een voorbeeld te zijn voor toekomstige ontwikkelingen van overige sportvoorzieningen in Nieuwegein en daarbuiten.

In 2026 is het nieuwe Merwestein gereed en mogen we de eerste bezoekers ontvangen. Gedurende de vernieuwing is de locatie dagelijks geopend voor zwemlessen en de verschillende zwemverenigingen.

Kijk voor alle informatie over de vernieuwing van Sport- en Evenementencomplex Merwestein op https://www.merwestein.nl/vernieuwing/