Netwerkgroepen

Om kennis te genereren en te ontwikkelen participeert SportID Nieuwegein in diverse netwerkgroepen. Bijvoorbeeld de netwerkgroep van De Hogeschool Utrecht, VSU, Harten voor Sport en Verbindion. Tweede- en derdejaars studenten MWD, pedagogiek, CMV en SPH lopen stage bij Utrechtse sportverenigingen en leveren hier een belangrijke bijdrage. Bijvoorbeeld binnen projecten om verbinding te maken met de buurt, door (onder begeleiding) op te treden als maatschappelijk werker binnen de sportvereniging of door het pedagogisch klimaat binnen verenigingen te verbeteren. Samen met de andere partners wisselen we de in deze projecten opgedane ervaring en kennis uit.

Een andere netwerkgroep is Lijfstyle: een samenwerking tussen de gemeente Nieuwegein, SportID Nieuwegein, de vier gezondheidscentra, MOvactor, bibliotheek De Tweede Verdieping en SurPlus. Het programma is gericht op het collectief en individueel ondersteunen van gezondheid en veerkracht, waarbij de focus ligt op meer bewegen, gezonde voeding, gezond gewicht en mentale fitheid. Binnen het Lijfstyle programma organiseren we gezondheidsevents en ontwikkelen we nieuwe programma’s. Bijvoorbeeld om de veerkracht van bepaalde doelgroepen te versterken.