SportID netwerk

Ons sport- en bewegingsnetwerk is erg belangrijk. Alleen dankzij de steun van onze partners kunnen we ons activiteitenprogramma uitvoeren. Het gaat hierbij onder meer om scholen, sportverenigingen en -clubs. De komende jaren willen we de maatschappelijke rol van de sportvereniging nóg verder helpen ontwikkelen. Dat doen we in de vorm van de ‘Open Club’. Een Open Club is een dynamische, vitale vereniging die zich actief verbindt met mensen en organisaties buiten de club. Onze buurtsportcoaches gaan clubs helpen ondernemender te worden en meer vraag- en buurtgericht te werken. Behulpzaam daarbij is de kennis die we genereren en ontwikkelen in de Sport Academy.