JOGG in Nieuwegein

SportID gebruikt JOGG-aanpak in Nieuwegein

Gemeente Nieuwegein is sinds kort een JOGG gemeente, een mooi initiatief wat op het gebied van gezondheid ondersteuning biedt. Maar wat is JOGG eigenlijk? En voor wie is JOGG een extra hulp? Dat hebben we hieronder kort voor je uitgelegd, lees gerust verder.

Wat is JOGG?

JOGG maakt de fysieke en sociale leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder. JOGG vormt samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven een werknet. Samen werken we aan een onderbouwde, integrale methodiek: de JOGG-aanpak.

Stel je eens voor dat iedereen lekker in z’n vel zit. Dat we allemaal gezond eten, genoeg bewegen en goed slapen. Zo’n gezonde toekomst, dat wil toch iedereen?

Voor wie is JOGG bedoeld?

Deze aanpak richt zich op kinderen en jongeren van 0 t/m 19 jaar. We maken hun leefomgeving (thuis, school, buurt, sport, vrije tijd, werk en media) gezond door te werken aan zes essentiële voorwaarden: politiek-bestuurlijk draagvlak, publiek-private samenwerking, gedeeld eigenaarschap, verbinding preventie en zorg, monitoring & evaluatie en communicatie.

JOGG brengt een leefstijltransitie van ongezond naar gezond tot stand. JOGG wil dat alle kinderen en jongeren in Nederland opgroeien in een gezonde leefomgeving met aandacht voor een gezonde leefstijl. De focus ligt op gezond eten, water drinken, genoeg bewegen en goed slapen.

Aandacht voor deze thema’s draagt bij aan het voorkomen van overgewicht en obesitas. Daardoor groeit onze jeugd op tot een gezonde generatie. Een gezonde toekomst begint bij een gezonde jeugd.

De JOGG aanpak in Nieuwegein

Sinds eind 2021 heeft gemeente Nieuwegein zich aangesloten bij het JOGG-werknet. De aanpak sluit goed aan bij het doel om iedere Nieuwegeiner een leven in goede gezondheid te gunnen. Samen maken we gezond gewoon. Op de fiets naar school. Fruit en water in de sportkantine. Gezonde producten in de winkel. Lekker buitenspelen en uitgerust wakker worden.

Contact over JOGG

Heb je een vraag, een idee of iets anders waardoor je graag in contact komt met onze JOGG regisseur? Stuur een e-mail aan Julia van Weelden via j.vanweelden@merwestein.nl of bel naar 030-6004267.