BEWEEGENERGIZERS BASISONDERWIJS

Voor alle basisscholen in Nieuwegein bieden we beweegenergizers aan op thema. Met beweegenergizers betrek je kinderen weer bij je les. Even bewegen, even iets anders helpt om daarna weer actief mee te kunnen doen aan de les. Willen jullie ook graag beweegenergizers doen in de klas? Lees dan snel verder en klik op de naam van de energizer om het uitlegfilmpje te zien. 

Thema: Zomer

Taal estafette
Benodigdheden: Stoepkrijt of stift

Verdeel de kinderen in vijf of zes groepen. Zij gaan netjes in een rij achter elkaar staan. De eerste van elke rij heeft een stoepkrijt in de hand. Het kind rent naar de pion en schrijft hier de letter ‘a’ op. Daarna rent hij/zij terug en geeft het stoepkrijt aan de volgende in de rij. Deze rent richting de pion en schrijf onder de letter ‘a’ de volgende letter van het alfabet op.
Zo schrijven de kinderen in estafettevorm het alfabet van a tot z onder elkaar op. Alfabet compleet? Snel gaan zitten met je groepje.

Reken kring
Benodigdheden: Bal

Ga samen met de kinderen in een kring staan (kan binnen en buiten). Begin met een getal, bijv. 30. Gooi de bal naar een kind in de kring. Vertel erbij in welke spronggrootte jullie gaan rekenen. Wanneer er gerekend wordt met sprongen van 10, wordt er elke keer dat de bal overgegooid wordt 10 bij het getal opgeteld of er vanaf gehaald.
Wissel zo nu en dan in de grootte van de sprongen en probeer het tempo erin te houden. Laat de kinderen zelf ook sprongen bedenken.

Beweeg het door
Benodigdheden: –

Ga in een rijtje achter elkaar staan de gene achteraan tikt de persoon voor hem aan die draait zich om. De gene achteraan doet een reeks aan bewegingen voor, bepaal van te voren hoeveel bewegingen. De ander draait zich weer om en tikt de volgende aan om vervolgens diezelfde bewegen toen.
Ga zo door tot dat de bewegingen bij de laatste persoon komen. Deze persoon laat aan de hele groep de beweging zien. Bespreek wat er goed ging en wat minder en wat er werd uitgebeeld.

Warm of koud klappen
Benodigdheden: Vooraf afgesproken voorwerp

Drie leerlingen worden naar buiten gestuurd. De overige spelers spreken een plaatsje af om een vooraf afgesproken voorwerp te verstoppen. De drie leerlingen komen terug binnen en zoeken hand in hand naar het voorwerp. De rest van de groep klapt in een regelmatig tempo in de handen, eerst zachtjes, luider als de zoekers in de buurt van het voorwerp komen. Als het trio het voorwerp heeft gevonden, kunnen ze elk een andere leerling aanduiden om het spel opnieuw te spelen.

Driehoek tikkertje
Benodigdheden: –

Maak viertallen, 3 personen geven elkaar een hand en vormen een driehoek. De 4de persoon is de tikker. De tikker probeert de afgesproken persoon te tikken, echter het drietal tracht dit te voorkomen door bijvoorbeeld rond en/of mee te draaien. De tikker mag niet over/onder of door het groepje heen, maar zal schijnbewegingen moeten gebruiken. Let op de veiligheid!

Ik hou van… zomervariant
Benodigdheden: –

Ga in een kring staan. Als leerlingen het eens zijn met de uitspraak van de leerkracht dan gaan ze kikkeren. Ben je het niet eens met de uitspraak dan ga je jumping jacks doen. (je kan ook zelf andere vormen verzinnen voor een en oneens)

.

.

Waar ben ik?
Benodigdheden: –

De leerling beeld een voorwerp, standbeeld, plek, etc uit. De leerlingen proberen te raden waar de leerling is die aan het uitbeelden is. Er mogen als het lang niet geraden wordt ook tips gegeven worden.

Ik ga op reis en ik ga…
Benodigdheden: –

De kinderen staan in de kring en de eerste zegt: ‘’ik ga op reis en ik ga..’’ Vervolgens wordt er een beweging genoemd en gedaan door de hele groep. De volgende zegt en doet hetgeen wat de eerste gedaan heeft en voegt er zelf 1 toe. Voorbeelden zijn: zwemmen, vliegen, beachvolleyballen, watermeloen eten, hardlopen, ect.

.

.