Trainen/coachen van 6 t/m 12 jarigen

Kinderen in leeftijdsgroep 6 tot 12 jaar zijn volop in ontwikkeling: ze worden zich bewust van wat ze goed of juist minder goed kunnen. Ze leren zich verhouden tot anderen (leeftijdsgenoten en volwassenen), ontwikkelen hun eerste zelfbeeld en mogelijk ook hun eerste serieuze ambities. Zelfvertrouwen is in deze fase een centraal thema. Zonder zelfvertrouwen durft een kind geen nieuw gedrag uit te proberen of grenzen te verleggen.

De sportclub is bij uitstek de plek waar kinderen zelfvertrouwen kunnen ontwikkelen. Helaas kan ook een gebrek aan zelfvertrouwen aan het licht komen. Het zou toch mooi zijn wanneer jij als trainer-coach niet alleen een bijdrage kunt leveren aan de ontwikkeling van sporttechnische vaardigheden, maar óók aan de ontwikkeling van zelfvertrouwen van je sporters?

In deze workshop krijg je de kennis, inzichten en vaardigheden aangereikt om tijdens trainingen zelfvertrouwen bij kinderen tot ontwikkeling te brengen. Belangrijke onderdelen van de workshop zijn: plezier, positieve aandacht, gezamenlijk doelen stellen en zelf ontdekkend leren. Oftewel: kinderen worden zich bewust van wat ze hebben geleerd en bereikt.

De workshop is bedoeld voor trainers die aantoonbare ervaring hebben met het zelfstandig geven van lessen en trainingen aan sporters.