Vier inzichten over trainerschap

Wil je binnen korte tijd flink groeien in je rol als trainer of coach? Tijdens deze workshop krijg je veel praktische tips en handvatten aangereikt om je sporters effectiever te begeleiden, en een inspirerende, veilige sportomgeving te creëren. 

Uit onderzoek blijkt dat de volgende vier punten van groot belang zijn voor de relatie tussen trainer en sporter: structureren, stimuleren, individuele aandacht geven en regie overdragen. Tijdens deze bijscholing breng je je sterke punten en de punten die je nog wil ontwikkelen met betrekking tot deze vier inzichten in kaart, en reflecteer je op je eigen rol als trainer. 

In deze video vind je meer informatie over de vier inzichten voor inspirerend trainerschap.