Nieuwegein in 2030 vitaal!

1 januari, 2024, Geschreven door sportcoördinator Cees van Rootselaar

Namens Verbindion, SportID en mijzelf wensen wij iedere inwoner van Nieuwegein een heel gelukkig, gezond met veel bewegen Nieuwjaar.

In mijn vorige column heb ik het er ook al over geschreven dat het streven is van SportID Nieuwegein dat sporten, vitaliteit en bewegen in 2030 een vanzelfsprekend onderdeel is van het leven van iedere inwoner van Nieuwegein. Dit hebben we niet zelf bedacht, maar komt uit de koker van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport. Al hebben zij 2040 als stip op de horizon gekozen wanneer dit allemaal voor elkaar zou moeten zijn.

Het is een noodzakelijk uitgangspunt voor een gezonde en vitale samenleving, waar burgers elkaar ontmoeten en prettig samenleven. De belangrijkste punten waarop we willen inzetten zijn:

  • Een vitale sport- en beweegsector; waarbij het streven er op is om de kwaliteit, toegankelijkheid en veiligheid van de sport- en beweegsector zo te versterken dat de sport- en beweegsector voor zoveel mogelijk mensen een waardevolle rol in hun leven gaat spelen;
  • Kansengelijkheid in sport en bewegen; waarbij het de ambitie is om de kansengelijkheid om mee te doen aan sport- en beweegactiviteiten te vergroten;
  • Bewegen in het dagelijks leven; waarbij het de ambitie is dat in 2030, 75% van de Nederlanders aan de beweegrichtlijnen (150 minuten per week aan matig intensieve inspanning, verspreid over diverse dagen) voldoet.

Nu is dit in Nieuwegein een grote uitdaging. Uit de laatste Kiss (Kennis- en informatie Systeem Sport) rapportage is te zien dat in Nieuwegein het ledenpercentage dat een lidmaatschap heeft bij één of meer bij NOC*NSF aangesloten sportbonden 21,2 % is. Als we dit vergelijken met het ledenpercentage in de provincie Utrecht  (27,2%) zien we dat het in  Nieuwegein een stuk lager ligt.

Leuk weetje is dat  de top drie van inwoners van Nieuwegein met een lidmaatschap bij een bond zijn:

1.KNVB (voetbal)

2.SportvisserijNL

3.KNLTB (Tennis)

Nu sporten en bewegen er ook veel inwoners bij commerciële bedrijven (bv. Sportscholen, zwembaden) maar ook individueel (hardlopen, wandelen en fietsen). Het landelijke percentage sportdeelname (minimaal 4 x per maand gesport/bewogen heeft) wekelijks ligt op 59% in Nederland.

Dus bijna 80% van de inwoners van Nieuwegein is geen lid van een sportvereniging. En inschatting is dat 47% de wekelijkse sportdeelname niet haalt in Nieuwegein. Dus grote uitdagingen in Nieuwegein om in 2030 het voor mekaar te krijgen dat sporten, vitaliteit en bewegen een vanzelfsprekend onderdeel is van het leven van iedere inwoner van Nieuwegein.

Laten we als 1 team van Nieuwegein (inwoners, Gemeenteraad, College, sociale partners, bedrijven) de uitdagingen aan gaan en zorgen dat inwoners van Nieuwegein in 2030 vitaal, gezond en gelukkig zijn.

Doet u mee?

Heeft u vragen, ideeën of wilt u in contact komen met een buurtsportcoach of mij als sport coördinator van SportID? Stuur een mail naar c.vanrootselaar@sportidnieuwegein.nl of bel naar 06 – 57452896